Historie klubu

První záznamy o kopané v Počátkách jsou zjištěny kolem roku 1924. V té době nesporně nejpopulárnější sport učaroval partě mládeže,zejména studentům. Mezi prvními organizátory se objevil Fanda Karásek (pozdější majitel hostince U Karásků). Tak jako jinde bylo i zde nutné sehnat nějaký pověstný plácek. V současné době na tomto místě, bývalém tržišti a právě i provizorním „hřišti“, najdete objekty provozovny ICOM (dříve ČSAD). Jako míč pak mnohdy posloužil chomáč smotaných hadrů, nebo pouhý brambor i kaštan, poháněný nohama od branky k brance. Ty byly zhotovené ze dvou kamenů, čepic nebo složených kabátů.
 
V té době se již našli podobní nadšenci i v okolí, a to v Žirovnici, ve Stojčíně, apod., se kterými byly odehrány první zápasy. Nadšení této party bylo neutuchající, a tak muselo dojít k oficiálnímu zrodu organizované kopané v Počátkách v roce 1932.
 
Píše se datum 26. září roku 1932 , den, který dal vznik opravdové organizované kopané v Počátkách. U zrodu kopané tehdy stál bývalý počátecký notář JUDr. Válek, který spolu s několika dalšími příznivci usměrnil zatím bez řádu hrající mládež a založil první sportovní klub SK Počátky.
 
Na ustavující schůzi byl zvolen řádný výbor, jehož prvním předsedou se stal MUDr. Miloslav Dufek. Členy výboru byli mimo jiné i J. Morava a J. Vránek. Po ustanovení výboru nastal prvořadý úkol, a to sehnat vhodný pozemek pro hřiště, který za minimální nájemní poplatek pronajal na svém poli při cestě na letovisko Valcha mecenáš, obchodník s textilem p. Kotál. Nově ustanovený klub se měl čile k světu, a proto podává přihlášku za člena Jihočeské župy fotbalové v Českých Budějovicích a je zařazen do mistrovských soutěží, kde již hrají např. Žirovnice, J. Hradec, Kamenice nad Lipou.
 
První oficiální zápas byl sehrán v J. Hradci s výsledkem 2:6, ze kterého se zachovala i sestava (Vichr, Šohaj J., Šohaj R., Dostálek, Kozák, Gross, Vránek, Pařízek, Dr. Beck, Mezensky, Houdek, Adamec). Své první zápasy musel SK hrát na hřištích soupeřů. Svou premiéru na domácím hřišti měl SK Počátky opět s fotbalisty J. Hradce, ale již s přijatelným výsledkem 2:3. Úspěch nezaznamenává SK pouze na hřišti, ale i mezi občany města, a tak klub v poměrně krátké době získal přes 200 členů.
 
O rok později hraje SK ve II. třídě již s prvními úspěchy, např. výhra v Pacově 6:2.
 
V roce 1934 se sportovní činnost vedle mistrovských a přátelských zápasů rozšiřuje i na silně obsazené turnaje. (Žirovnice, AFK Marathón Pelhřimov).
 
Rok 1935 zaznamenal další postup , a to I. třídy JŽF. V silné konkurenci této třídy ještě nestačil, skončil na předposledním místě a sestoupil zpět do II. třídy. Přesto však rozvoj kopané v Počátkách pokračuje a SK pořádá vlastní turnaj – Stříbrný pohár.
 
Tato léta patřila pro mladý SK opravdu k velmi úspěšným. Vedle velice dobrého vedení klubu se o sportovní výsledky přičinili především hráči, z nichž některé ve zkratce připomeneme. Velkou raritou byl řádně v SK organizovaný Španěl Cosmé (bývalý hráč FC Madrid, předchůdce Realu), ale také Dostálek (přišel z Mnichova Hradiště) Soukal (z DFC Budějovice, známý pod přezdívkou Pohádka), Hruška (z SK Soběslav), bratři Šohajové , Olda Gross, Fr. Houdek, Fr. Kotál, Směták aj.
 
Dobrá hra průkopníků počátecké kopané se odrazila i v návštěvnosti zápasů. Často se na nich sešlo až 400 diváků. Ke konci tohoto zářivého období však z řad funkcionářů odchází JUDr. Válek. Také politická situace v Evropě (mobilizace 1938) vede k útlumu nejen ve výkonnosti, ale i v celkové činnosti klubu. Nejprve dochází k pozastavení činnosti v mistrovských soutěžích a posléze, v prvních okupačních letech, i k definitivnímu zastavení práce klubu.
 
Znovuzrození kopané v Počátkách za velmi nelehkých válečných podmínek se datuje k roku 1943, kdy nová generace obětavých nadšenců – funkcionářů a hráčů – musí řešit řadu problémů. Jelikož se v Počátkách nenachází pro fotbal žádné vhodné místo, zajišťuje agilní funkcionář Jaroslav Bečka pozemek na hřišti v blízkém H. Vilímči. Tam také znovuzrozené mužstvo, již s názvem AFK, zahajuje svou další etapu sportovního zápolení. Při dalších jednáních o zajištění vhodné plochy pro hřiště našel výbor pomocnou ruku u paní Vilmy Brdlíkové , která pronajala své louky u silnice směrem na Žirovnici k vybudování nového hřiště, ale i dřevěné kabiny (zhotovil p. Jan Tománek) a částečně objekt oplotili. V těchto prostorách hráči celých 12 let bojovali o mistrovské body, ale odehráli také celou řadu přátelských a turnajových zápasů, a to i s kvalitnějšími soupeři.
 
V té době je opět AFK po přihlášení do soutěže zařazen do II. třídy. Objevují se noví hráči. Klub sehnal i trenéra a hráče v jedné osobě, fotbalistu Kusalu, který hrál za SK Kladno ( zahynul r. 1945 při Pražském povstání) a Josku ze Slávie Praha.
 
Kusala také zajišťuje některé atraktivní soupeře. Například v roce 1944 je zajištěn start jedenáctky bývalých internacionálů ČSR (Plánický, Zeman, Kalous, Junek, Toman) s výsledkem 1:6.
 
Vrcholem těchto zápasů byl start kompletního ligového SK Kladno, v té době bojujícího s pražskými S o titul mistra ligy. Dle vzpomínek pamětníků přes dobrý výkon hráči AFK sice prohráli (přijatelně 3:6), ale co je třeba vyzdvihnout, to je účast diváků v počtu 1500.
 
Dobré výkony podávali hráči AFK i v mistrovských soutěžích, a proto vzrůstal zájem o kopanou (scházelo se až 400 diváků). V té době nastupoval základ sestavy takto: Směták, Šohaj Fr., Šohaj R., Gross, Kalina, Kukla, Vránek, Holub, Rešl, Kněžínek, Čermák, Smejkal.
 
V letech po osvobození 1945 – 46 AFK pokračuje ve II. třídě JŽF v dobrých výkonech a na svém hřišti hostí další pražský tým – LTC Praha ( mužstvo složené z bývalých ligových fotbalistů, např. Dr. Karel Pešek – „Káďa“). V přátelských zápasech poráží třikrát za sebou sousední Žirovnici a v sestavě má raritu, neboť současně nastupují čtyři bratři Šohajové – Josef, František, Rudolf a Václav. V roce 1947 je II. třída, kde AFK hraje, rozšířena o další mužstva mimo hradecký okrsek a přicházejí i noví hráči. Láďa Brada, Bělohubý, Seidl, Drahozal, Šohaj – „Čáďa“, Rosol, Nejedlý. Vysoké jubileum slaví stále aktivně hrající již 39ti letý Olda Gross a zaznamenává téměř neuvěřitelný start v počáteckých barvách.
 
V reorganizaci po Únoru 1948 dochází ke změně názvu na tehdy sjednocený název Sokol Počátky. Výkonnost družstva mužů je velmi dobrá, a tak i zvučný Marathon Pelhřimov musí být spokojen s remízou 4:4 a soupeři ve II. třídě nejednou odjíždějí se slušnou nadílkou gólů.
 
Následující rok 1949 přínáší nejen nové právní územní rozdělení, ale i nové zařazení počáteckého Sokola do B skupiny II. třídy Jihlavského kraje. Dalším zlomem v názvu počátecké kopané je rok 1953, kdy dostává již nynější název Spartak. V té době se také začíná uvažovat o novém hřišti, neboť stávající ( u silnice na Žirovnici) již nebylo příliš vhodné.
 
Začíná se počítat i s hřišti pro další sportovní hry. Těmto záměrům vyhovují vybrané pozemky za vilou Pazdernou ( dnes DVÚ), kde bylo zapotřebí terénních úprav. O vybudování stadionu se zasloužil především učitel Vojtěch Houška a Josef Eder. Stadion byl slavnostně otevřen v roce 1955 při příležitosti okrskové spartakiády před I. celostátní spartakiádou v Praze. V tomto roce je poprvé uspořádán turnaj „ O kříšťálový pohár“, který se stal tradicí do dnešních dnů ( stal se druhým nejstarším v ČR ). V jeho dlouholeté historii se účastnila mužstva z Čech a Moravy.
 
Přes drobné organizační změny ve způsobu soutěží se blížíme k roku 1959. kdy jsou svépomocně zahájeny práce na výstavbě nových zděných kabin, prádelny, sociálního zařízení a malého bytu v podkroví. Po obětavé práci hráčů a funkcionářů jsou tyto kabiny předány do užívání v roce 1960. Tímto je uzavřena jedna z hlavních etap dosavadní výstavby stadionu. Oddíl zde odpracoval mnoho brigádnických hodin zcela zdarma.
 
Ve stejném roce, tedy 1960, dochází opět k územní reorganizaci a Spartak je po jarním působení v jihlavské I. B třídě na podzim zařazen do okresního přeboru Pelhřimovska. V dalších letech hraje Spartak v popředí tabulky, ale vždy krůček od návratu do I. B třídy. V té době si vedou dobře mládežnická družstva, kdy dorost končí na 3. místě OP, družstvo žáků přebor vyhrává a mužstvo B mužů končí třetí.
 
Po jarní části v roce 1963 dochází v OP k zajímavé situaci. Spartak končí až na třetím místě, a přesto postupuje do I. A třídy. Čelo OP bylo následující: 1. Sp. Pelhřimov B 22 bodů, 2. Sokol N. Cerkev 20 bodů, 3. Sp. Počátky 20 bodů. Sp. Pelhřimov nemůže postoupit, jelikož do I. A třídy sestoupilo první mužstvo Pelhřimova. Sokol N. Cerekev má stejný počet bodů jako Spartak, ale ten má lepší výsledky ze vzájemných utkání a proto dle soutěžních řádů postupuje Spartak.
 
Soutěžní ročník 1963 – 64 v I. A třídě však ukazuje, že tato soutěž je pro Spartak příliš velké sousto, a tak po ukončení tohoto ročníku se třemi body a skórem 17:100 mužstvo tuto soutěž opouští. Přesto však uvádíme kádr hráčů – Kašparů, Král, Procházka, Šindelář, Pokorný, Vopravil, Zůzák, Brož, Šilhavý, Jeřábek, Komůrka, Caha, Urban, Novotný J., Vobr, Kubů, Adensam, vypomáhal i 40ti letý Fr. Kněžínek, později přišel K. Rudišar. Rovněž dorost, který okusil I. třídu, hraje za rok opět OP.
 
V roce 1965 jsou nově utvořeny I. B třídy, do kterých je Spartak zařazen. V tomto roce při 11. ročníku turnaje „O Křišťálový pohár“ startuje poprvé i zahraniční účastník, SC Stattersdorf z Rakouska. Po jarní části roku 1966 přijímá oddíl pozvání rakouského SC Stattersdorf a po překonání složité celní administrativy odjíždí poprvé ve své historii do zahraničí.
 
Rokem 1967 začíná jistá krize, která pokračuje roku 1969 ještě výraznějším poklesem výkonnosti. Vše vrcholí v roce 1970, kdy po několikaletém působení v I. B třídě Spartak sestupuje do OP. Přes určité herní problémy u mužstva mužů hrálo družstvo dorostu v letech 1969 – 1971 krajskou soutěž Jihočeského kraje. Družstvo tvořili hráči Janků, Barták V., Barták, Smetana, Hřava, Gašpar, Janák M., Prokůpek I., Vojta, Smejkal I., Urban, Laco, Němec, Kalášek, Krejčí, Parkan aj. pod vedením Šohaje st., Holého Fr. a Hřavy Zd.
 
V následujícím roce 1971, dochází ke zkvalitnění mužstva, a to se odráží i ve zlepšujících se výkonech. Podzim 1971 a jaro 1972 je ve znamení soubojů o postup s Jiskrou Humpolec B. Spartak je tentokrát úspěšnější a postup si nenechává ujít. Vrací se do I. B třídy. K tomuto postupu si hráči a funkcionáři dávají dárek. V akci Z (v dřívějších dobách dobrovolné brigádnické akce) dokončují na svém stadionu stavbu tribuny pro diváky, čímž zlepšují prostředí i vzhled hřiště.
 
Tvrdá zimní příprava v roce 1973, která přinesla vytoužený postup, se tímto rokem stává pro Spartak vžitou tradicí a přináší usazení se v I. B třídě v klidných vodách tabulky. Přes úspěšné roky však padl stín do fotbalové rodiny. V prosinci náhle zemřel ve věku 50 let František Kněžínek, snad nejlepší tehdejší hráč hájící modrožluté barvy oddílu kopané v letech 1943 – 63.
 
XXI. ročník počáteckého turnaje má opět mezinárodní účast z rakouského Stattersdorfu. V letní přestávce roku 1975 navštěvuje mužstvo mužů rakouský SC Stattersdorf, kde startuje na turnaji u příležitosti otevření nového místního stadionu. Mimo sportovní části tohoto pětidenního zájezdu měli účastníci výpravy (na tuto dobu nevídanou) možnost si prohlédnout zajímavosti Vídně a na zájezdové trase i ostatní místa – Zeltweg, Salzburg, Linec, Mauthausen a další.
 
V letech 1974 – 80 se stabilizuje kádr mužstva, ve kterém hraje prim ojedinělý střelec Luboš Cypra, jenž za sezonu střílí soupeři i 28-37 branek. Mužstvo je v roce 1978 doplněno z dorostu o Jiřího Janáka, Jana Šipkovského a Karla Kněžíka. U mužstva končí trenér Novotný J. a nastupuje trenérská dvojice Novotný K. a Smejkal M.
 
V letní přestávce roku 1979 vyráží Spartak směrem na Slovensko do družební obce Lokca, kde sehrává s místním SES Lokca přátelský zápas s výsledkem 2:2.
 
A opět se blíží reorganizace soutěží. Mají být zrušeny I. B třídy do rozšířených I. A tříd. Tam mají zaručený postup mužstva z prvních šesti příček. Celkem mohl Spartak rok 1980 hodnotit příznivě. Rekordních 47 sehraných zápasů (17-8-22-125:117 ). V kádru se objevuje St. Háva, který přestoupil ze sousedního Sokola Javořice. Titul „král střelců“ po L. Ciprovi (t.č. na vojenské službě) přebírá J .Matoušek s šestatřiceti brankami. 
 
Zimní příprava na jarní důležitou část mistrovské soutěže je mnohem intenzivnější. Toto vše je korunováno třetím místem, a tak se po 18ti letech Spartak stává účastníkem I.A tříd. Kdo se v roce 1981 o toto zasloužil: Soukup J., Šohaj R., Vitků, Herna, Povondra, Novotný K., Dubský, Pánek, Gross, Přeslička, Smejkal M., Chmeňa J., Matoušek, Háva, Cypra, Kuchař, Urban.
 
V letní přestávce je na programu červencová návštěva SC Stattersdorf. Zde odehrají své zápasy mužstva mužů i staré gardy. V témže roce ještě odjíždí Spartak na Slovensko, kde startuje při příležitosti otevírání nového stadionu v Lokci.
 
Start do podzimní I. A třídy však přináší rozčarování a objevují se obavy, aby se neopakoval rok 1963, i když soupeři tentokrát nejsou tak zvučných jmen. Spartaku se však povedlo získat osm bodů a ze čtrnácti účástníků obsadil jedenácté místo. Pro podzimní mistrovské soutěže se připravovalo i nově utvořené B mužstvo, které ve svém prvním roce působení obsadilo jedno z předních míst. V soutěžích OP startují ještě dorostenci, starší i mladší žáci a ve svých skupinách si vedou dobře.
 
V roce 1982, kdy počátecká kopaná slaví 50. výročí své existence. Začíná zimní příprava v lednu na hřišti a v tělocvičně ZŠ. Novou trenérskou dvojici tvoří P. Podařil a M. Smejkal. Start do jarního kola I. A třídy byl famózní, po čtyřech kolech patřil Spartak dokonce k nejúspěšnějším. Vzápětí však nastaly starosti, a to v podobě řady porážek..
 
I přes tuto nepříjemnou „sprchu“ neúspěchu bylo tři kola před závěrem soutěže jasné, že Spartak svou příslušnost v této skupině udrží i pro další rok. Zasloužili se o to hráči: Soukup J., Šohaj R., Přeslička F., Háva, Šipkovský, Povondra, ing. Cypra, Gross, Chmeňa J., Zach, Burza, Herna, Seitl, Matoušek, Novotný K., a někteří hráči B mužstva.
 
Rok 1982 je rokem nejen sportovním, ale i rokem pracovním. Již na jeho začátku dochází ke kácení stromů v zadní části stadionu, kde začíná výstavba tréninkového hřiště. Tato stavba obnášela přesun velké části zeminy při terénních úpravách. Hřiště bylo dokončeno v roce 1986. Tohoto roku se zde odehrál i tradiční Křišťálový pohár.
 
Po skončení soutěže v roce 1982 vyměňují hráči kopačky za pracovní nářadí a vedle úprav n tréninkovém hřišti zahajují práce na stavbě nových kabin. Kabiny byly stavěny v akci Z a jejich hodnota byla vyčíslena na 231 000,- Kč.
 
Mimo tyto dvě velké pracovní akce došlo i k události velice slavnostní. 4. září 1982 se členové oddílu scházejí v sále ZK Agrostroje při příležitosti 50. výročí založení organizované kopané v Počátkách. V souvislosti s touto oslavou oddíl vydává almanach a výroční plakety.
 
Členy výboru oddílu tehdy byli Šohaj J., Červený, Janků, Tesař, Petrů, Kuchař, Chmeňa J., Hezina K., Chadim, Hron, Hezina F., Třebický, Novotný J., Smejkal M., Podařil, Novotný K., Háva, Smejkal K., Schmied.
 
Další čtyři roky se oddíl věnuje vedle sportovní činnosti, která byla oproti některým předchozím obdobím klidnější, dokončení tréninkové plochy a nadechuje se na další velkou akci, a to generální přestavbu hlavního hřiště. Tato akce je zahájena v roce 1987 a probíhá celých pět let. Na ploše hlavního hřiště je provedena kompletní drenáž, jak meliorací, tak i plošná. Po stranách budoucí travnaté plochy je vybudován rozvod pro zavlažování. Po dokončení těchto prací je zaměřena a srovnána hrací plocha. Následuje navezení úrodné zeminy a zasetí. Tím je dokončena hlavní část prací. Po dobu zatravnění hřiště probíhají ještě drobné úpravy v okolí hřiště a osazení brankami. Hřiště je pak v roce 1992 při příležitosti 6O let kopané předáno do užívání. Na těchto posledních velkých akcích oddílu měl hlavní podíl, organizační i pracovní, pan Jaroslav Novotný. Za to mu ještě dnes patří velký dík.   
 
Oddíl kopané potkala ovšem také velmi smutná událost při zájezdu do Rakouska, kdy došlo k tragické události. Při přátelském zápase v Alpách 1. července 1987 usmrtil jediný úder blesku našeho kamaráda, hráče Spartaku Počátky, Pavla Novotného, na kterého stále vzpomínáme.
 
V letech 1983 – 1992 oddíl kopané zajišťuje každým rokem turnaj o Křišťálový pohár za účasti výborných mužstev. A to např. Baník UD Příbram, VTJ Tábor, TJ Xaverov Horní Počernice, Viktorie Žižkov, Žďas Žďár, Modeta Jihlava, Spartak Milevsko, Spartak Pelhřimov, VTJ České Budějovice aj. V červnu 1987 se zúčastnili starší žáci, reprezentující okres Pelhřimov, poháru Šumavy. Ze 16 družstev se umístili na 12. místě s výsledky TJ Tábor – Sp. Počátky 1:0, Sp. Počátky – TJ Příbram 2:1, Sp. Počátky – Praha 1:1,(na penalty vítězí Praha), Sp. Počátky – J. Hradec 0:3. Turnaj vyhrály Strakonice před Táborem.
 
V té době hráli Počátky v I. A třídě ( později přejmenováno na krajskou soutěž). V roce 1986 na podzim byly opět zřízeny I. B třídy, ve kterých byl Spartak Počátky zařazen do skupiny D. Po celé toto období Spartak Počátky hrál I. B třídu. V mužstvu se vystřídalo několik hráčů: Povondra, Šohaj R., Přeslička, Seitl, Filsoch, Šipkovský, Novotný K., Cypra, Soukup, Háva, Herna, Přeslička F., Gross, Chmeňa J., Novotný J., Ištok, Kuchař, Matoušek, Smejkal M., Dubský, Burza M., Zach, Hradil, Budín, Šilhavý, Šembera, Chmel, Král, Talpa.
 
Také B mužstvo Spartaku Počátky v těchto letech hraje soustavně okresní soutěž Pelhřimovska. U mužstva mužů pracují na postech trenérů pánové Novotný J., Novotný K., Podařil, Blecha a Smejkal M. Soustavně též probíhají mládežnické soutěže ( mladší žáci, starší žáci a dorost ) se střídavými úspěchy. Kladně lze hodnotit jejich trenéry a vedoucí, kteří těmto družstvům věnují hodně svého volného času.
 
V roce 1993 se oddíl po několika pracovních letech snaží oživit družební styky v St. Poltenu. I přes dvě návštěvy zástupců počátecké kopané změnil jak název, sponzora, tak i činovníky, kteří neprojevili zájem o družbu. Proto v tomto roce dochází po několika letech k přesunutí sportovních kontaktů, které do dnešní doby nebyly navázány.
 
Mužstvo mužů však v tomto roce cestuje do rakouského Brandu, kde velice dobře reprezentuje Počátky při turnaji pořádaném místním oddílem ASVT. Sehraje zde velmi dobré zápasy a v celkovém umístění obsadí druhé místo.
 
V rámci získaní financí pro chod oddílu se členové zúčastňují velké akce v místní škole, bourání stropů. Sekačka tažená traktorem, která byla dosud používána při údržbě travnaté plochy hřiště, přestává vyhovovat. Výbor se proto rozhodl koupit novou. I když se jednalo o poměrně finančně náročnou záležitost, podařilo se zakoupit traktorek se sekačkou a sběračem T 1200 od firmy Mountfield CZ, v hodnotě 78 700,- Kč.
 
V dalším roce, 1994, se oddíl stále věnuje dokončování okolí travnaté plochy. Je provedeno boční oplocení a dokončeno zavlažovací zařízení zakoupením výkonného čerpadla.
 
Finanční náklady nutné pro činnost oddílu v těchto letech značně vzrůstají. Je proto nutné přehodnotit, jakým způsobem se budou tyto prostředky získávat. Také počátecký fotbalový výbor je tedy nucen shánět různé formy sponzoringu, a to finančního i materiálního.
 
V souvislosti se získáním významného sponzora se mění název oddílu, který zní SK Spartak FORD Počátky.
 
Práce na sportovním poli probíhá v klidných vodách. Poprvé je uspořádán turnaj „Starých gard“ a stává se druhým tradičním turnajem, který oddíl každoročně pořádá. Aktivně se soutěží účastní mužstva mladších i starších žáků a mužů B. Všichni hrají okresní soutěž. Mužstvo dorostu hraje I. A a muži A hrají I. B třídu krajské soutěže. Obě mužstva však mají problémy, které vrcholí v roce 1995 tím, že dorost i muži opouštějí krajské soutěže. V tomto roce je po několika letech opět přihlášeno družstvo přípravky do soutěže OP.
 
Hlavním úkolem následujícího roku, tedy roku 1996, bylo navrácení mužů A do I. B třídy, což se podařilo. Hlavní zásluhu vedle hráčů měl trenér Schmied V., za asistence S. Hávy a M. Pištěka. Odměnou hráčům, již zmiňovaným trenérům a předsedovi oddílu p. Královi byla koupel v počátecké kašně po posledním zápase.
 
Je uspořádán III. ročník turnaje „Starých gard“ a 42. ročník turnaje „O Křišťálový pohár“, a to po několika letech i se zahraniční účastí. Z družebního švýcarského Konolfingenu přijíždí místní FC. Pro tyto švýcarské hosty je připraven program ve formě zájezdu a společenského posezení. Naši hosté na tomto večírku zvou počátecký oddíl na oslavy 50. výročí založení FC Konolfingen ve dnech 27.6. – 2.7. 1997.
 
V roce 1997 se daří mužstvům žáků a po dobrých výsledcích si zajišťují účast v I. A třídě. Na trenérských postech pracovali Pokorný R., Krupička K., Herna A. Je uspořádán plánovaný zájezd do švýcarského Konolfingenu, kde mužstvo odehrává přátelské zápasy s dobrými výsledky. Vedle sportovního programu byli členové zájezdu pozváni na projížďku lanovkou v nedalekých Alpách, spojenou s vysokohorskou túrou.
 
Po návratu ze zájezdu se členové oddílu pouští do výstavby nového plotu, na které pokračují i v následujícím roce.
 
Po ročním působení žáků v I. A třídě dochází k návratu zpět do OP z důvodu odchodu starších žáků do dorostu a obav, že při doplnění mužstev mladšími hráči dojde k poklesu výkonnosti. Mužstva žáků pod vedením p. Herny, Krupičky a Pokorného však tyto obavy nepotvrdila a v OP figurovala na předních místech. V tomto roce se daří náborem získávat mladé hráče do přípravky, kde jich pod vedením p. Novotného J. a Burzy M. trénuje až pětadvacet.
 
Mužstvo mužů B je v tomto roce po jarní části z důvodu malého počtu hráčů rozpuštěno. Mužstvo dorostu vede tandem Soukup, Jirsa s výsledky pohybujícími se na středu tabulky OP. První mužstvo mužů přebírá pro podzimní část soutěže opět p. Schmied, Šilhavý a Pištěk.
 
Rok 1999 je pro oddíl pestrý jak po sportovní , tak po pracovní stránce. Mužstva žáků se stávají přeborníkem okresu a pod vedením trenérů Herny, Krupičky, Pokorného a Burzy postupují do I. A třídy. Oproti tomu mužstvo mužů spadá opět do OP. Hlavní příčinou tohoto sestupu byl pokles výkonnosti.
 
Pracovní aktivity byly zaměřeny především na generální opravu kabin, při které zejména hráči odpracovali 175 hodin. Další velkou akcí se stalo bourání kůlny v zadních prostorách počáteckého kina, což přineslo 50 tisíc Kč. Po několika letech oddíl uspořádal ve městě a přilehlých částech „Železnou sobotu“ s dalšími nezanedbatelným finančním přínosem. V tomto roce je též autobus TJ bezplatně převeden na oddíl kopané. Dochází k přejmenování oddílu, a to z důvodu ochrany názvu FORD, na stávající SK Spartak FOPO Počátky.
 
V roce 2000 nastávají opět postupy a pády naších družstev. Po ročním působení v kraji spadávají žáci do okresu. Naopak se projevuje zkvalitnění práce dorostu, které vedou p. Bašta, Krupička, Soukup. Toto družstvo postupuje do I. A třídy, ve které hraje dodnes.
 
Prvnímu mužstvu se stále nedaří dle představ a vždy poslední krůček k postupu chybí. Částečnou příčinou je změna trenérů u tohoto mužstva.
 
Pracovní činnost je opět pestrá. Dochází k rekonstrukci sociálního zařízení, jsou provedeny opravy a nátěry vrat, kasy u vstupu, ale hlavně nátěr celé tribuny s finanční dotací města Počátky. Daří se získat nezanedbatelného sponzora Družinu Dačice s.r.o., který od tohoto roku zajišťuje travní semeno v dostačujícím množství pro zkvalitnění travnaté plochy.
 
Rok 2001 je proti předchozímu roku klidný. Všechna mužstva hrají ve svých třídách bez hrozícího sestupu. Práce u mužstva mužů se stále nedaří dle představ výboru. Mužstvo začátkem roku přebírá p. Herna, podaří se získat hráče na hostování, ale postup opět uniká.


Naši sponzoři


Krajský fotbalový svaz

Okresní fotbalový svaz


  >>ROZPIS ZÁPASŮ<<


Počasí v Počátkách


TOPlist